Yuzuncu Yil University                          utas@yyu.edu.tr

26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu kapsamında “UTAS Karma Sergisi” düzenlenecektir.  Davetli sanatçıların çalışmaları sempozyum süresince sergilenecektir.