Yüzüncü Yıl Üniversitesi                            utas@yyu.edu.tr

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih:                              2 Eylül 2019

(Gönderilen bildiri özetleri en kısa süre içinde değerlendirilip cevaplandırılmaktadır.)

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi:                                                     3 Eylül 2019

Katılım Ücreti İçin Son Tarih:                                                          15 Eylül 2019

Sempozyum Kesin Programının İlanı:                                              23 Eylül 2019

Sempozyum Tarihi:                                                                           26-28 Eylül 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih:                    10 Ekim 2019