Yüzüncü Yıl Üniversitesi                            utas@yyu.edu.tr

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ

ONUR KURULU

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. Refik TURAN

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Prof. Dr. Bayram KODAMAN

Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ

Prof. Dr. Enver KONUKÇU

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Prof. Dr. Hasanbala SADIKOV

Prof. Dr. İsmail YAKIT

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI               

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ

Doç. Dr. Bekir KOÇLAR (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK 

 Öğr. Gör. Halit YABALAK

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ

Prof. Dr. S. Cem ŞAKTANLI

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU

Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ

Doç. Dr. Murat YILMAZ

Doç. Dr. Raşit KOÇ

Doç. Dr. Tahir ZORKUL

Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TOPUZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TORUSDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi. Süleyman ERATALAY

SEKRETERYA

Arş. Gör. Dr. Aylin Yelda ÇİÇEKLİ

Arş. Gör. Dr. İrfan POLAT

Arş. Gör. Tolga ÖNTÜRK

Arş. Gör. Vural ÖNTÜRK

Arş. Gör. Volkan TUNÇ

Arş. Gör. Yunus ÖZDURĞUN

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdulmecit CANATAK

Prof. Dr. Adalet TAHİRZADE 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Prof. Dr. Ahmet KARTAL

Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

Prof. Dr. Alfina SIBGATULLİNA

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU 

Prof. Dr. Ali YAKICI

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU

Prof. Dr. Bedri SARICA

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

Prof. Dr. Birsen ÇEKEN

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Prof. Dr. Cihangir DOĞAN

Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU 

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Prof. Dr. Faruk KAYA

Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR

Prof. Dr. Funda KARA

Prof. Dr. Gülhan ATNUR

Prof. Dr. Hakkı YAZICI

Prof. Dr. Halil KOCA

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR

Prof. Dr. Hasan Ali ESİR

Prof. Dr. Hayati AKYOL

Prof. Dr Hüseyin BAYDEMİR

Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ

Prof. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ

Prof. Dr. İbrahim DİLEK

Prof. Dr. İhsan BULUT

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

Prof. Dr. İsmet AKOVA

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN

Prof. Dr. Kazım HACIMEYLİÇ

Prof. Dr. Kenan ARINÇ

Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

Prof. Dr. Mehmet Salih ARI

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Prof. Dr. Mesut DOĞAN

Prof. Dr. Metin AKKUŞ

Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN

Prof. Dr. Muhsin MACİT

Prof. Dr. Murat KARABULUT

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Prof. Dr. Necla COŞKUN

Prof. Dr. Mustafa TANÇ

Prof. Dr. Nuran TAŞLIGİL

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU

Prof. Dr. Osman AKANDERE

Prof. Dr. Osman KÖSE

 Prof. Dr. Osman KUNDURACI 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

Prof. Dr. Özer KÜPELİ

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Prof. Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN

Prof. Dr. Paşa KERİMOV

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN

Prof. Dr. Ramiz ASGAROV

Prof. Dr. Recai KARAHAN

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Prof. Dr. Rubin ZEMON

Prof. Dr. Saliha KODAY

Prof. Dr. Salim CÖHÇE

Prof. Dr. Selahattin BEKKİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Prof. Dr. Sevil SARGIN

Prof. Dr. Seyyit Battal ARBAS

Prof. Dr. Sulaıman KAYIPOV

Prof. Dr. Süheyla AKOVA

Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR

Prof. Dr. Vahit TÜRK

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM

Prof. Dr. Zahanna YUSHA

Prof. Dr. Zeki KODAY

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Doç. Dr. Abdusselam ARVAS

Doç. Dr. Abdulaziz KARDAŞ

Doç. Dr. Abdullah DUMAN

Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Doç. Dr. Aydın ZOR

Doç. Dr. Aytaç YILDIZ

Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV

Doç. Dr. Cavid QASIMOV

Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR

Doç. Dr. Çağatay AKENGİN

Doç. Dr. Fethi DEMİR

Doç. Dr. Gültekin AKENGİN

Doç. Dr. Hatice TOZUN

Doç. Dr. Hacer TOPRAKTAŞ ÜSTÜNER

Doç. Dr. Hüseyin YÜKRÜK

Doç. Dr. İlhan UÇAR

Doç. Dr. İlker AYDIN

Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

Doç. Dr. Mehmet PINAR

Doç. Dr. Orhan KURDOĞLU

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU

Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Rahmi TEKİN

Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER

Doç. Dr. Ramazan ÖZMEN

Doç. Dr. Recep DEMİR

Doç. Dr. Ruhi KONAK

Doç. Dr. Tahir KAHHAR

Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ

Doç. Dr. Serkan İLDEN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜSTÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇELEBİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi  Canan FİDAN ERTEN

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Zeynep ÇENESİZ

Dr. Öğr. Üyesi Handan TUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Fuad ALİZADE

Dr. Öğr. Üyesi Hakan HEMŞİNLİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELİTOK

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait ÇALKA

Dr. Öğr. Üyesi Mensure ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Meyrem DEVECİ

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Nihangül DAŞTAN

Dr. Öğr. Üyesi Oktay BAŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Sait EBİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖZEN ERATALAY

Dr. Öğr. Üyesi Seyhan KALAYCI

Dr. Öğr. Üyesi Tarık Ziya ARVAS

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖNAY

Dr. Öğr. Üyesi  Hatice COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi  Murat KEKLİK

Dr. Öğr. Üyesi  Nurullah KARTA

Dr. Öğr. Üyesi  Ömer DEMİRBAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda EMLAK

Dr. Öğr. Üyesi  A.Semih BİREL

Dr. Öğr. Üyesi  Sevgül TÜRKMENOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi İsa IŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT

Dr. Shawky Hassan Ahmed Abdo SHABAN

Dr. Natela Borisovna POPKHADZE

Öğr.Gör. Dr. Muhammet KESKİN

Öğr. Gör. Dr. Ahmet AYTAÇ

Öğr. Gör. Işılay KONAK

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Bakü Avrasya Üniversitesi- Azerbaycan)

(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

(Fırat Üniversitesi)

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

(Selçuk Üniversitesi)

(Gazi Üniversitesi

(Adnan Menderes Üniversitesi)

(Balıkesir Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Gazi Üniversitesi)

(Bitlis Eren Üniversitesi)

(Pamukkale Üniversitesi)

(Giresun Üniversitesi)

(Kırıkkale Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

(Marmara Üniversitesi)

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(19 Mayıs Üniversitesi)

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Osmangazi Üniversitesi)

(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

(Hacettepe Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Erciyes Üniversitesi)

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

(Gazi Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Adam Mickiewicz Üniversitesi-Polonya)

( İstanbul Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Akdeniz Üniversitesi)

(Gazi Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi)

(Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

(Sarajeva Güzel Sanatlar Akademisi- Bosna Hersek)

(Atatürk Üniversitesi)

(Marmara Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi)

(Düzce Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Ege Üniversitesi)

(Hacettepe Üniversitesi)

(Anadolu Üniversitesi)

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

(Yıldırım Bayezit Üniversitesi)

(Anadolu Üniversitesi)

(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

(Marmara Üniversitesi)

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

(Polis Akademisi)

(Selçuk Üniversitesi)

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

(Hacettepe Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi)

(Milli İlimler Akademisi- Azerbaycan)

(Ankara Üniversitesi)

(Bakü Devlet Üniversitesi-Azerbaycan)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

(Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü-Makedonya)

(Atatürk Üniversitesi)

(İnönü Üniversitesi)

(Kırşehir Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Marmara Üniversitesi)

(Ankara Üniversitesi)

(Sincan Pedagoji Üniversitesi-Çin Halk Cumhuriyeti)

(İstanbul Üniversitesi)

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

(Karabük Üniversitesi)

(İstanbul Kültür Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Gazi Üniversitesi)

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

(Rusya Bilimler Akademisi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

(Çankırı Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Akdeniz Üniversitesi)

(Yıldızım Beyazıt Üniversitesi)

(Siirt Üniversitesi)

(Azerbaycan Bilimler Akademisi)

(Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü)

(Gazi Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Gazi Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Sakarya Üniversitesi)

(Ordu Üniversitesi)

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

(Akdeniz Üniversitesi

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Sakarya Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Kastamonu Üniversitesi)

(Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi-Özbekistan)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Kstamonu Üniversitesi)

(İstanbul Üniversitesi)

(Artvin Çoruh Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Kastamonu Üniversitesi)

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Kstamonu Üniversitesi)

(Atatürk Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Bitlis Eren Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

İzmir Demokrasi Üniversitesi)

(Bülent Ecevit Üniversitesi)

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

(Muş Alparslan Üniversitesi)

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

(Kahire Üniversitesi-Mısır)

(Scholarly Information Center at the Academy Phassis in Tbilisi)

(Siirt Üniversitesi)

(Selçuk Üniversitesi)

(Kastamonu Üniversitesi)