Yüzüncü Yıl Üniversitesi                            utas@yyu.edu.tr

SEMPOZYUM KONULARI

ANTROPOLOJİ

ARKEOLOJİ

COĞRAFYA

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ

DİLBİLİM

EDEBİYAT

FELSEFE

GÜZEL SANATLAR

HALK BİLİMİ (FOLKLOR)

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

İLAHİYAT

İLETİŞİM

PSİKOLOJİ

SANAT TARİHİ

SİYASET BİLİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

TÜRKÇE VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER