Yüzüncü Yıl Üniversitesi                            utas@yyu.edu.tr

Türkçe ve İngilizce bildiri özetleri en az 150 en çok 200 sözcükten oluşmalıdır.