Yüzüncü Yıl Üniversitesi                            utas@yyu.edu.tr

Sempozyumlar ve kongreler belirli bir bilim dalındaki bilimsel üretimin ve yeni bulguların  bilim dünyasına tanıtıldığı, yapılan tartışmalarla bilgi ve düşüncenin pekiştirildiği, ilgili alanlardaki akademisyen ve araştırmacıların buluştuğu, fikir paylaşımlarının yapıldığı önemli bilimsel etkinliklerdir. Dikkat edildiği üzere son yıllarda gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlar, genel itibariyle multidisipliner olarak düzenlenmekte, bu da söz konusu bilimsel faaliyetlerin üretim alanlarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Nitekim bilim dallarında geleneğin devamlılığı, alanın tanınmış akademisyen ve araştırmacılarının birikimlerinin paylaşılması, bu bağlamda daha da zorlaşmaktadır. 26-28 Eylül 2019 tarihinde ilki düzenlenecek olan UTAS, bu yönüyle tamamen Türkoloji etrafında şekillenen, farklı bilim dallarındaki akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, Türkoloji bilinci etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir sempozyumdur.

Bu sempozyum vasıtasıyla Türkiye’den, Türk Dünyası’ndan ve dünyanın çeşitli yerlerinden iştirak sağlayan katılımcıların, gözlem ve tespitlerini, yeni uygulama ve araştırma metotlarını bilim camiasıyla paylaşmalarını sağlamak, ulaşılmak istenen en önemli gayedir. 


Sempozyumun önemli yanlarından biri de etkinliğin, Türkiye, İran, Irak ve Kafkasya arasında önemli bir geçiş yeri olan Van'da yapılacak olmasıdır. Zira Van, bugün milyonlarca Türk'ün yaşadığı İran'la sınırı olan; Hakkâri üzerinden Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan bir şehirdir.

Sempozyum kapsamında “UTAS Karma Sergisi” düzenlenecektir.  Davetli sanatçıların çalışmaları sempozyum süresince sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuarı tarafından hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası müziklerini ihtiva eden konser programının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.