Yüzüncü Yıl Üniversitesi                            utas@yyu.edu.tr

26 EYLÜL - 28 EYLÜL 2019

Van / Türkiye

Sempozyum tam metin kitabı yayınlanmıştır.

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Doç. Dr. Nazgul Isabaeva

Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç